Kontakt
Telefon: 96966030

Epost: post@rotnesskredderi.no

Adresse: Utsiktsveien 30 B, 1482 Nittedal

Skredder Wahid Rasho behersker norsk ganske greit, men det er ofte lettere å kommunisere skriftlig enn muntlig. Derfor anbefaler vi kontakt pr SMS eller epost, fremfor telefon.©2019 Rotnes skredderi, Org nr: 922110220
Adr: Utsiktsveien 30B, 1482 Nittedal
Tlf 96966030 - Epost post@rotnesskredderi.no